Dlaczego niektóre kraje w UE nadal nie mają euro?

Euro to druga najczęściej używana waluta na świecie. Jest oficjalną walutą w 19 spośród 27 państw członkowskich UE. Zastąpiła dotychczasowe obowiązujące tam jednostki pieniężne. Kraje, w których euro nie zostało jeszcze przyjęte to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Szwecja i Dania. Te ostatnie, jest państwem, które zrezygnowało z przyjęcia waluty UE.

Zasady przystąpienia do strefy euro reguluje tzw. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Według niego. kraje które wchodzą do UE, zobowiązane są do uczestnictwa w unii monetarnej. Nie jest jednak powiedziane, w jakim przedziale czasowym ma to nastąpić. Jednym z wymogów rozpoczęcia procesu transformacji z waluty lokalnej na euro jest odpowiedni poziom gospodarczy. Bułgarię, Chorwację i Rumunię zalicza się do najbiedniejszych krajów Wspólnoty. Nie dołączyły do strefy euro z powodu słabej gospodarki, wysokiego poziomu korupcji i niedostosowania... prawa. Jednak proces ich włączenia rozpoczął się dawno.

Bułgaria przewiduje przystąpienie do strefy euro w 2024 roku. Dość prężnie realizuje kolejne zobowiązania na drodze do osiągnięcia tego celu. Obecnie bierze już udział w mechanizmie walutowym ERM II, zwanym też "poczekalnią do strefy euro", który ma potrwać co najmniej do lipca 2022 roku. Chorwacja także mocno śpieszy się z przyjęciem nowej waluty. Jej zdeterminowanie prognozuje ostateczne przyjęcie euro wraz z nadejściem 2023 roku (dokładnie od 1 stycznia). Kraje przyjmujące euro muszą udowodnić, że posiadają stabilną sytuację finansową, mają pod kontrolą deficyt publiczny oraz inflacje, a kurs wymiany waluty nie ulega wahaniom. Według ostatnich prognoz wszystkie te czynniki w Chorwacji są zachowane.

Rumunia prężnie dążyła do wprowadzenia nowej waluty. W roku 2018 ogłoszono, iż może to nastąpić 2024 roku. Obecnie w związku ze skutkami gospodarczymi spowodowanymi pandemią COVID-19, przeniesiono ten „wielki dzień” na lata 2027–2028. Polska, Czechy, Szwecja, i Węgry pod względem gospodarczym i legislacyjnym są już blisko nowego środka płatniczego, ale droga do niego jest dość kręta.

W Polsce waluta nie jest jeszcze nawet objęta mechanizmem kursowym ERM II, a przez pandemię kraj przestał spełniać ekonomiczne kryteria wejścia do strefy euro. Czesi nie mają wyznaczonej daty, choć w chwili przystąpienia do UE zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do jak najszybszego wprowadzenia euro i obecnie spełniają prawie wszystkie kryteria uprawniające do przyjęcia tych pieniędzy. Szwecja nie spełniła jeszcze wszystkich kryteriów koniecznych do tego, aby móc cieszyć się z nowej waluty. Węgrom zależy natomiast na udanym i bezpiecznym wprowadzeniu euro, jednak chcą wyeliminować wszelkie ryzyka z tego płynące, więc termin wprowadzenia euro na Węgrzech jest nieokreślony i dość… daleki. Dania zaś nawet nie ubiega się o dołączenie do strefy euro. Jako jedyny kraj skorzystała z tzw. klauzuli opt-out Traktatu UE. Mówi ona o tym, że "w przypadku gdy jedno państwo członkowskie nie wyraża woli przystąpienia z pozostałymi państwami do określonej sfery polityki UE, może od tego kroaku odstąpić, zapobiegając tym samym całkowitemu impasowi". Oczywiście, jeśli kraj w zmieni zdanie, będzie mógł starać się o wejście w każdym momencie.

Zostaw swój komentarz

Zapisz się na nasz newsletter

Otrzymuj świeże informacje na temat wymiany walut online i kantorów internetowych..